Podporujeme Človeka v tiesni

Člověk v tísni

Spoločnosť TOPWET s.r.o. je sponzorom organizácie Človek v tiesni.

Humanitárna pomoc mimovládnej neziskovej organizácie Človek v tiesni sa v Českej republike zameriava najmä na pomoc ľuďom v dlhodobej núdzi, vzdelávaciu a osvetovú činnosť, v Prahe a desiatkach českých miest organizuje každoročne festival Jeden svet a pomáha v prípade väčších humanitárnych katastrof, ako sú povodne.

Veľmi nás teší, že môžeme túto organizáciu podporovať.

Viac informácií nájdete na www.clovekvtisni.cz

TOPWET s.r.o.