Cechové dni 2017

Témou cechových dní budú SKÚSENOSTI Z REALIZÁCIÍ PLOCHÝCH A ŠIKMÝCH STRIECH PRE PASÍVNE DOMY OD ROKU 2016. Cechové dni sú určené pre realizačné firmy, projektantov, autorizovaných inžinierov a architektov, investorov, správcov objektov, vlastníkov budov, stavebné úrady, pracovníkov správy bytového fondu, pedagógov odborných škôl, resp. celú stavebnú verejnosť, ktorá sa chce dozvedieť viac o trendoch pri realizácii striech v súčasnosti.

Za spoločnosť TOPWET s.r.o. vystúpi Tomáš Kunst s prednáškou na tému Odvodnenie plochých striech v praxi.

Pozvánka na Cechové dni 2017