Nová generácia chrličov

Hlavnou požiadavkou bola čo najjednoduchšia montáž na stavbe. Na základe toho vznikol chrlič, ktorý má kompaktnejšie rozmery základne. Chrlič sa pred osadením do stiesnených rohov, nízkych atík atp. nemusí ďalej upravovať. Veríme, že nová konštrukcia chrličov sa na stavbách osvedčí a bude našim zákazníkom sporiť čas pri ich montáži.

Ďalším zásadným krokom v oblasti chrličov je, že ako jediní v Českej republike privádzame na trh guľatý chrlič s priemerom 160 mm. Chrlič tak veľkého priemeru bol dlho žiadaným produktom.

Všetky naše novinky, a to nielen z oblasti chrličov, nájdete tu na webových stránkach a tiež v našom novom katalógu produktov pre rok 2017.

Bez vašich podnetov by nové produkty a inovácie nebolo možné realizovať, ďakujeme.