Certifikácia ISO 9001:2015

Vážení zákazníci,

naša spoločnosť opäť úspešne prešla certifikačným auditom podľa medzinárodných podnikových štandardov a stali sme sa tak vlastníkmi certifikátu ISO 9001:2015.

Veľmi nás teší, že sa toto osvedčenie o systéme zabezpečenia kvality v organizácii novo vzťahuje nielen na strešné prvky TOPWET, ale aj na záchytné systémy TOPSAFE a fasádne panely TOPFACE.