Ploché strechy 2018

Pozývame Vás na odborné semináre Ploché strechy 2018 o strechách budov na tému Systémová plochá strecha na trapézovom plechu, na betónovom a drevenom podklade.

Termín - mesto - miesto

16. 10. 2018 Košice
hotel CENTRUM, Južná trieda 2/A

17. 10. 2018 Banská Bystrica
hotel LUX, Námestie slobody 2

Semináre organizuje Cech strechárov Slovenska a Sdružení výrobců pro ploché střechy. Bezplatná účasť.

Program

Návrh správneho prevedenia plochých striech, publikácia o SPS, praktické poznatky a ukážky z praxe, zásady správneho navrhovania plochých striech - generátor skladieb plochých striech

12,00 – 12,30 hod
Registrácia účastníkov

12,30 – 12,40 hod
Úvodné slovo o Sdružení výrobců pro ploché střechy

12,40 – 13,15 hod
Trapézový plech ako súčasť ľahkej plochej strechy
Kovové profily, spol. s r.o., Praha, ČR

13,15 – 13,50 hod
Tepelná izolácia z kamennej vlny
ROCKWOOL CZ, a.s., Bohumín, ČR

13,50 – 14,25 hod
Tepelná izolácia PIR
Puren GmbH, Űberlingen, SRN

14,25 – 14,40 hod 
Prestávka

14,40 – 15,15 hod
Plastové hydroizolačné pásy
Fatra, a.s., Napajedla, ČR

15,15 – 15,50 hod
Asfaltové hydroizolačné pásy
AXTER CZ s.r.o., Praha, ČR

15,50 – 16,25 hod
Mechanické kotvenie strešného plášťa
EJOT CZ, s.r.o., Říčany, ČR

16,25 – 17,00 hod
Systémové odvodnenie plochých striech
TOPWET s.r.o., Ostrovačice, ČR

17,00 – 17,20 hod
Predstavenie generátora pre ploché systémové strechy

17,30 hod 
Večera účastníkov

K stiahnutiu

Pozvánka a program v PDF

Záväzná prihláška pre posluchačov v PDF