Kontakt Obchodné oddelenie

Tomáš Kunst
Obchodný riaditeľ TOPWET
mobil: +420 777 717 121
e-mail: tomas.kunst@topwet.cz

Zita Hemalová
Asistentka obchodného riaditeľa
Spracovanie cenových ponúk TOPWET
mobil: +420 725 594 906
e-mail: zita.hemalova@topwet.cz

OBCHODNé ODDeLENie TOPWET – ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Jan Dvořák
Obchodne technická podpora pre oblasť Čechy
mobil: +420 725 982 291
e-mail: jan.dvorak@topwet.cz

Ing. Kristýna Vítková
Obchodne technická podpora pre oblasť Morava
a pre projekčné kancelárie ČR a SR
mobil: +420 601 352 855
e-mail: kristyna.vitkova@topwet.cz

Hľadáme nového kolegu
Obchodne technická podpora pre oblasť Slovensko

Ing. Jakub Sedlák
Technická podpora TOPWET ČR a SR
mobil: +420 777 701 241
e-mail: podpora@topwet.cz

OBCHODNé ODDeLENie TOPWET – ZAHRANIČNý OBCHOD

Pavel Pečinka
Manažér pre export
mobil: +420 774 410 110
e-mail: pavel.pecinka@topwet.cz

Jana Havránková
Asistentka pre export
mobil: +420 601 350 730
e-mail: export@topwet.czjana.havrankova@topwet.cz

Ing. Lukáš Haltmar
Technická podpora pre export
mobil: +420 720 960 137
e-mail: support@topwet.czlukas.haltmar@topwet.cz

OBCHODNé ODDeLENie TOPSAFE

www.topsafe.sk