Odvodnenie plochej strechy Doplnky pre vpusty (vtoky) TOPWET

  • Pri strechách s priťažujúcou vrstvou "štrkového ostrovčeka" je nutné použiť nerezový ochranný kôš
  • Široké príslušenstvo pre prevádzkové strechy
  • Terasové nadstavce pre odvodnenie z úrovne povrchu dlažby
  • Možnosť využitia zápachovej uzávery vloženej do vpustu
  • Elektronické termostaty na ovládanie vyhrievaných strešných vpustov
  • Doplnky pre strešné vpusty ovplyvňujú prietoky deklarované pri vpustoch so štandardným košom

Ako môžu byť nadstavce univerzálne do rôznych priemerov strešných vpustov DN 70, 100 aj 125?

Strešné vpusty, nadstavce, sanačné vpusty a predĺžené vpusty (okrem DN 150 a XL) majú hrdlo resp. integrovanú prírubu vpustu rovnakej konštrukcie i priemeru. Konštrukcia vpustov sa líši podľa výrobku až pod hrdlom. Je to z dôvodu univerzálnosti všetkých doplnkov.

Aký typ nadstavca mám použiť, keď mám stierkovú hydroizoláciu, ktorá je v úrovni hrdla vpustu?

Pre tento typ hydroizolácie je určený TW TER, ktorý môžete skrátiť podľa výšky poteru a dlažby.

Hliníkové doplnky

Elektronické termostaty na ovládanie vyhrievaných strešných vpustov (strešných vtokov) TOPWET a vyhrievacia sada

Produkty