Odvetranie strechy, kanalizácie a prestupy pre káble Komínky, odvetrania kanalizácie, prestupy pre káble

  • Jednoduchá konštrukcia pre účinné prevetrávanie dvojplášťových striech
  • Kotviace body pre pevné zakotvenie do nosnej konštrukcie horného plášťa
  • Integrovaná manžeta hydroizolácie pre spoľahlivé napojenie na krytinu strechy
  • Úplne nové výrobky pre profesionálne ukončenie odvetrávacích potrubí kanalizácie
  • Použiteľné pre všetky bežne používané odvetrávacie potrubia DN 50, DN 70, DN 100 a DN 125
  • Základová doska umožňuje vzduchotesný prestup parotesnou zábranou
  • Spoľahlivé riešenie pre vyvedenie kábla, hadíc a iných nosičov médií na strechu
  • Profesionálny prestup hydroizolácie nevyžadujúci pravidelné kontroly ani údržbu

Dažďová krytka

Produkty