Sanácia a rekonštrukcia plochej strechy Sanačné vpusty (sanačné vtoky) TOPWET

Základný typ – sanačný vpust dĺžky 400 mm

  • Priame napojenie do stavajúcich strešných vpustov alebo zvislých zvodov
  • Široký sortiment jemne odstupňovaných priemerov
  • Ľahká aplikácia pri rekonštrukciách, pri použití novej tepelno-izolačnej vrstvy od hrúbky 50 mm
  • Zákazková výroba vyšších sanačných vpustov s trubkou dĺžky až 2000 mm
  • Jazýčkové tesnenie proti vzdutej vode súčasťou každého vpustu
  • Sklzný prostriedok súčasťou každého balenia
  • Vyhrievané vyhotovenie na zákazku

Sanačné vpusty (sanačné vtoky) TOPWET s integrovanou bitúmenovou manžetou

Sanačné vpusty (sanačné vtoky) TOPWET s integrovanou PVC manžetou

Sanačné vpusty (sanačné vtoky) TOPWET s integrovanou manžetou na zákazku

Sanačné tesnenie

Produkty