Odvodnenie plochej strechy Jednostenné strešné vpusty (strešné vtoky) TOPWET

  • Štandardná dĺžka 40 cm
  • Na zákazku dĺžka až 200 cm
  • Možnosť úpravy dĺžky priamo na stavbe
  • Jednoduchá montáž

Na zákazku

  • Možnosť dodávky vo vyhrievanom vyhotovení

Technické informácie

  • Nie je možné kombinovať s nástavcami do vpustí a zápachovou klapkou
  • Možno kombinovať s doplnkami TWOK a TW TER

Aký je rozdiel medzi štandardnou vpustov a vpustov BZ?

Vpusty s označením BZ (bez zateplenia) sú určené pre nezateplené konštrukcie, žľaby alebo sanácie, kedy je nutné zasunúť vpust do potrubia alebo otvoru až po hrdlo. Oproti štandardnému vyhotovení majú vpuste BZ nižšiu odtokovú kapacitu.

Jednostenné strešné vpusty (strešné vtoky) TOPWET s integrovanou bitúmenovou manžetou

Jednostenné strešné vpusty (strešné vtoky) TOPWET s integrovanou PVC manžetou

Jednostenné strešné vpusty (strešné vtoky) TOPWET s integrovanou manžetou na zákazku

Produkty